my 2018 highlights

, |December 31, 2018

MY 2018. Hello lovelies, how are you? I just got out of the shower after a last workout of the year with a group of friends. About to get ready for tonights festivities but wanted to wrap up my 2018 in a blog post first. I feel happy, grateful, excited, inspired, grateful again, loved and very proud. Of course I had my lows as well, but nothing worth mentioning, as long as my family and friends are healthy and happy, I am too. Alright, here is a little list of things that made 2018 special:

MITT 2018. Hej på er, hur mår ni? Jag kom precis ut ur duschen efter ett sista träningspass i år med ett gäng vänner. Ska göra mig i ordning för kvällens festligheter men tänkte först att jag skulle sätta mig och sammanfatta mitt 2018 i ett blogginlägg. Jag känner mig lycklig, tacksam, peppad, inspirerad, tacksam igen, älskad och väldigt stolt. Förutom toppar har jag självklart haft en del dalar men inget värt att nämna, så länge familj och vänner mår bra, så är jag gladast. Ok, här kommer en liten lista på vad gjorde 2018 speciellt: 

LOVED ONES. I focused a lot on people I care about. Nothing in the world make me as happy and gives me as much meaning in life as family and friends. I appreciate every beautiful soul I have the pleasure to have around and made sure to find quality time with everybody throughout the whole year. No matter the distance.

NÄRA & KÄRA. Jag fokuserade mycket på familj och vänner. Ingenting i världen gör mig så glad och ger så mycket mening med livet som de gör. Så himla tacksam för varenda fin själ jag har runt mig och såg till att få kvalitetstid med alla under året. Oavsett avstånd.

TRAVEL. Another year with loads of travels. I went to Copenhagen five times, mostly for work but also my bestie Hanna was turning 30! Went to Paris and London twice, both business and pleasure. Spent quite a bit of time at the shoe factories in Italy. First timers: Palm Springs, Crete, Rotterdam and Amsterdam – loved them all! Also went to Miami, LA, New York and my beloved Barcelona. Traveling is amazing but I will do my best to cut down on flights in 2019 though as nothing pushes individual emission levels as fast and high as air travel. Crazy. Hope environmentally friendly planes will come to exist soon enough. 

RESOR. Ännu ett år med mycket resande. Jag besökte Köpenhamn fem gånger, mest jobbrelaterat men även för min bästis Hannas 30-årsfest! Var i Paris och London två gånger. Spenderade en hel del tid på fabrikerna i Italien. Platser jag aldrig besökt tidigare: Palm Springs, Kreta, Rotterdam och Amsterdam – älskade alla! Åkte till Miami, LA, New York och mitt älskade Barcelona. Resa är verkligen fantastiskt men jag ska försöka dra ner på flyg under 2019 då flygresor är den största miljöboven vi har just nu. Ingen annan mänsklig aktivitet kan på individuell nivå orsaka så höga nivåer av utsläpp så snabbt som när man sätter sig på ett flyg. Sjukt. Hoppas det går att utveckla miljövänliga plan snart. 

OFFICE. Ahh, this is so damn exciting. I have an office! Not a whole place, but my own desk at the dreamiest showroom. Located about two blocks from where I live. They have a few spots and I was so lucky to get one. I’ll show you more soon. Best thing: my dear friend Lisa is sitting next to me. We’ve been spending a lot of time together this year, it’s been amazing to brainstorm together, have lunch, shoot, travel, go on dates and finally launch our own brands(!!). Having an actual work space is a dream come true for sure.

KONTOR. Ahh, detta är så roligt. Jag har blivit med kontor! Har numera en plats på ett magiskt showroom. Kontoret ligger ungefär två gator bort från där jag bor. De hyr bara ut några få platser och jag hade sån tur som fick en. Visar/berättar mer om detta snart. Måste nypa mig själv i armen. Bäst av allt: min kära vän Lisa sitter bredvid mig. Vi har spenderat ganska mycket tid ihop i år, har varit så lyxigt att kunna bolla idéer och tankar, luncha, fota, resa, gå på dejt och lansera våra egna varumärken (!!). Verkligen dröm med en riktig arbetsplats att gå till varje dag. 

LOVE. I was single the whole year of 2018 and just like for any relationship status really, I had my highs and lows. Dating is something I find fun (I know not all people do, understandable) and although most of the men I met weren’t a perfect match, it’s been a pleasure to meet some really amazing people. The good ones turn into beautiful memories I can carry with me throughout life and the bad ones become fun stories. I enjoy my own company and would never be in a relationship for the sake of it. Looking forward to more happy crushes and maybe a few crashes (preferably that were worth it) in 2019! 

KÄRLEK. Jag var singel hela 2018 och precis som vilken annan relationsstatus som helst har den biten bestått av både toppar och dalar. Är en sån som tycker det är sjukt kul att gå på dejt (vet att inte alla tycker samma, vilket jag förstår) och även om de flesta inte varit en perfekt match, så har det varit givande att träffa så olika spännande personer. De bra blir till härliga minnen att ha med sig i livet och de dåliga blir kul stories. Jag trivs väldigt bra med mig själv som sällskap och skulle aldrig vara tillsammans med någon bara för att. Ser fram emot fler mysiga dejter 2019, minnen från dessa väger alltid upp mot de gånger livet känns lite ensamt!

SUMMER IN SWEDEN 2018. Wow. Heatwave after heatwave. It was an actual full and real summer. Excuse the bad quality of this photo but it was shot during my happiest Swedish summer memory ever. Was out on a boat with friends in the archipelago and just reminiscing about it for a second puts a huge smile on my face. 

SOMMAREN I SVERIGE 2018. Wow. Värmebölja efter värmebölja. Vi fick liksom en hel och riktig sommar i år. Ursäkta den dåliga kvalitén på bilden ovan men det är en skärmdump från en video och just den stunden var nog mitt gladaste sommarminne i sverige kanske någonsin?! Var ute på en kompis landställe och åkte båt i skärgården, hade det så mysigt. Spricker upp i ett leende av bara tanken. 

PARTNERSHIPS. I need to pinch myself when it comes to the partners I’ve been working with this year. At the beginning of the year I was chosen to be one of five Swedish family members of Christian Dior. Super grateful and proud over the amazing brands I got to work with this year, both Swedish and international. 

AMBASSADÖRSKAP. Behöver nypa mig själv i armen när jag tänker på de samarbetspartners jag haft i år. Under början på 2018 blev jag vald som en av fem svenska familjemedlemmarna av Christian Dior. Så sjukt tacksam och stolt över alla jag fantastiska varumärken jag fått jobba med i år, både svenska och internationella. 

TIME MANAGEMENT. This was something I put on my goals for 2018 – really really wanted to get better at time management. I decided to read some articles about it and the best advice that has worked wonders for me is (maybe obvious for most people, I’m sharing this for my fellow time optimists out there): planning to be early is the only way to be somewhere on time just as planning to finish something earlier than needed will make you finish it on time. Genius!

TIDSPLANERING. Detta var något jag satte som mål för 2018 – ville så hemskt gärna bli bättre på att planera min tid. Googlade och läste om det och bästa tipset som verkligen funkat för mig (kanske självklarheter för de flesta, skriver detta till alla tidsoptimister där ute): om man planerar att vara för tidig så kommer man i tid eller att planera att bli klar med något tidigare än det ska vara klart gör att man blir klar i tid. Genialiskt! 

SANIA D’MINA. Last but definitely not least, saving the best for the end etc: the launch of my own shoe brand sania d’mina. Partially crazy for not mentioning any of it on my blog yet! But yes. 2018 is the year I’ll always remember as the year I launched my own shoe brand. Just writing the words is giving me goosebumps. Surreal. I am so proud. Would never have been able to make it with such wonderful people around me. It was a truly amazing and successful launch period. Really looking forward to grow my baby in 2019. 

SANIA D’MINA. Sist men absolut inte minst, sparar bästa till sist osv: lanseringen av mitt alldeles egna skomärke sania d’mina. Är galen som inte pratat om det i bloggen än! Men ja. 2018 är året jag alltid kommer tänka tillbaka på som året jag lanserade mitt egna skomärke. Att bara skriva dessa ord ger mig gåshud. Så overkligt. Är så stolt. Skulle aldrig gått utan alla magiska personer jag har runt mig. Det har varit en supergrym och lyckad lanseringsperiod. Längtar verkligen till att få bygga upp min bäbis under 2019. 

PLANS 2019. I don’t know much about it yet and usually sit down on the 1st of January making a list of goals and wishes for the coming year. I don’t do resolutions. Wishlists and goals are way more fun. What I do know for sure is that I’ll be working a lot on my shoes, keep spending quality time with people I care about, I’ve booked in a dance studio with my friends for every sunday this spring which I find very exciting, I’ll be booking as many TRIP classes as possible and eat lots of great food. Biggest thing about 2019 though that I look forward to the most already is becoming an auntie. My brother and his girlfriend are having a baby girl in May, ahhh!! Also looking forward to the ELLE-gala which is on the day before my birthday. Oh and almost forgot: my other little brother is participating in Melodifestivalen, so proud and impressed of him and his work!

PLANER 2019. Jag vet inte riktigt jättemycket än och brukar 1a januari sätta mig och pyssla ihop en lista på önskningar och mål jag har för kommande året. Skippar det här med löften. Önskelistor och mål är så sjukt mycket roligare. Vad jag vet säkert är att jag kommer jobba mycket med mina skor, spendera kvalitetstid med personer jag bryr mig om, har bokat en dansstudio med mina danskompisar varje söndag hela våren, hur kul?! Tänkte gå på så många TRIP-pass jag bara kan och äta massa god mat. Största händelsen 2019 som jag ser fram emot mest är att bli faster. Min ena lillebror och hans tjej ska få en liten flicka i maj, ahh!! Ser även fram emot ELLE-galan som är dagen innan min födelsedag i år. Och en sista kul grej är att min andra lillebror ska vara med i Melodifestivalen, hur kul? Så stolt över och imponerad av honom och hans framgångar! 

Alright, need to get ready and put on my NYE dress and on that note, I’d just like to thank you all for the support in 2018. Hope you leave 2018 with beautiful memories and that 2019 will bring you even better ones! cheers, love you lots, happy new year! ♥

Ok, nu måste jag göra mig i ordning och ta på min nyårsklänning. Innan jag checkar ut vill jag tacka er alla för att ni hängt med mig 2018. Hoppas ni haft ett magiskt år och att 2019 blir ännu bättre! Skål allihop, älskar er massor! Gott nytt år! ♥

  • Happy new year, Sania !

  • HNY! love the yellow dress!!